Kích thước vòng số 8 thi bằng lái xe A2

Thực hành thi bằng lái xe A2 gồm 4 bài thi liên hoàn tương tự như thi sát hạch lái xe hạng A1. Nhưng kích thước của sa hình lớn hơn và chạy bằng xe mô tô 175cc trở lên.

Trả lời

Liên Kết Trang

Kết nối trên Facebook 0 kết nối trên Twitter 0 kết nối trên Youtube 0