Thi bằng lái xe A2 cần những điều kiện gì?

Thi bằng lái xe A2 cần những điều kiện gì?

Trước đây, việc thi bằng lái xe A2 rất khó khăn, đòi hỏi rất nhiều điều kiện và chi phí. Người lái xe bắt buộc phải là thành viên trong hội lái xe, phải được cấp thẻ hội viên.

Trả lời

Liên Kết Trang

Kết nối trên Facebook 0 kết nối trên Twitter 0 kết nối trên Youtube 0