Thi bằng lái xe ô tô hạng B

LB

B2: HS = 3000K (HS+HL = 5500K)

C: HS = 5500K (HS+HL = 8000K)

TC

B2: HS = 2500K (HS+HL = 5500K)