TIN TỨC NỔI BẬT

Dịch vụ công – Đổi giấy phép lái xe sang thẻ nhựa PET

ZaLo: 0988 925 523 Dịch vụ đổi lại giấy phép lái xe sang thẻ nhựa PET dành cho người lái xe đang sử dụng giấy phép lái xe bằng giấy để điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông. Hiện tại chúng tôi cung cấp dịch vụ đổi giấy phép ...
    TIN TỨC BẰNG LÁI XE
  • Mẫu giấy khám sức khỏe lái xe mới nhất năm 2016

    Cập nhật mẫu giấy khám sức khỏe lái xe mới nhất của bộ y tế, chính thức được ban hành từ ngày 20/10/2015. Mẫu giấy khám sức khỏe lái xe này là mẫu chung được sử dụng được sử dụng ...
    TIN TỨC XÃ HỘI