1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ Năm, Tháng Hai 22, 2024

Điều khoản và Điều kiện của https://www.thibanglaixemoto.vn

Dưới đây là Điều khoản và Điều kiện để sử dụng https://www.thibanglaixemoto.vn. Hãy đọc những điều này một cách cẩn thận. Nếu bạn cần liên hệ với chúng tôi về bất kỳ khía cạnh nào của các điều khoản sử dụng sau đây của trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email sau – lequangptit@gmail.com.

Bằng cách truy cập vào nội dung của https://www.thibanglaixemoto.vn (sau đây gọi là trang web), bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện nêu ở đây và cũng chấp nhận Chính sách Bảo mật của chúng tôi . Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào, bạn không nên tiếp tục sử dụng Trang web và rời đi ngay lập tức.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào và bạn sẽ tôn trọng tất cả các luật và quy định hiện hành.

Bạn đồng ý không sử dụng trang web theo cách có thể làm giảm hiệu suất, làm hỏng hoặc thao túng nội dung hoặc thông tin có trên trang web hoặc làm giảm chức năng tổng thể của trang web.

Bạn đồng ý không xâm phạm tính bảo mật của trang web hoặc cố gắng truy cập vào các khu vực được bảo mật của trang web hoặc cố gắng truy cập vào bất kỳ thông tin nhạy cảm nào mà bạn có thể tin rằng tồn tại trên trang web hoặc máy chủ nơi nó được lưu trữ.

Bạn đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại, chi phí, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, bao gồm cả phí pháp lý do chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hành vi vi phạm các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận này và bạn sẽ đồng ý nếu tiếp tục sử dụng trang web.

Việc sao chép, phân phối dưới bất kỳ hình thức nào dù trực tuyến hay ngoại tuyến đều bị nghiêm cấm. Tác phẩm trên trang web và hình ảnh, biểu tượng, văn bản và những thông tin khác là tài sản của https://www.thibanglaixemoto.vn (trừ khi có quy định khác).

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Mặc dù chúng tôi cố gắng hoàn toàn chính xác thông tin được trình bày trên trang web của chúng tôi và cố gắng cập nhật thông tin đó càng nhiều càng tốt, trong một số trường hợp, một số thông tin bạn tìm thấy trên trang web có thể hơi lỗi thời.

https://www.thibanglaixemoto.vn có quyền thực hiện bất kỳ điều chỉnh hoặc chỉnh sửa nào đối với thông tin bạn tìm thấy trên trang web vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

Thay đổi các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng

Chúng tôi có quyền thực hiện các thay đổi và chỉnh sửa các Điều khoản và Điều kiện sử dụng được đề cập ở trên.

Sửa đổi lần cuối: 25-12-2020